Waar het team vrijwilligers al bang voor was, is helaas gebeurd.

Bij het schoonvegen van de baan is de eerste er al doorheen gezakt.

Heel jammer dat het nog te weinig heeft gevroren voor een degelijke ijsvloer.

Morgen wordt er weer een poging gewaagd het sneeuw te ruimen, en zal de ijsconditie voor massaal gebruik, bepaald worden.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.