Na veel overleg is vrijdag 5 februari water op de baan gezet.
Als iedereen zich aan de regels (zie KNSB en veiliheidsregio) houdt kan er straks geschaatst worden.
De baan gaat open voor de donateurs.
Oud donateurs hebben inmiddels een schrijven toegestuurd gekregen om weer donateur te worden.
Volg de informatie op facebook en hier op de site.

Leeft u mee? Meld u zich dan aan als vrijwilliger. Dank hiervoor.